Gebreken na kopen huis

Gebreken na kopen huis: het is iets waar u misschien liever niet over nadenkt. Toch worden ieder jaar weer honderden mensen slachtoffer van verborgen gebreken na de aankoop van een woning. Gebreken die zelfs zo desastreus zijn dat ze enorm veel kosten en discussies tussen zowel de verkopende- als de kopende partij zorgen. Want wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de mogelijke kosten? Is dat de verkopende partij die de verborgen gebreken had moeten melden? Of juist de kopende partij die beter haar best had moeten doen om deze gebreken te ontdekken? Wat zegt de wetgeving hierover? En wat kunt u zelf doen bij gebreken na kopen huis?

Wie is eindverantwoordelijk?

Wie is eindverantwoordelijk bij gebreken na kopen huis? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat het enorm veel zal vergen om dit uit te zoeken. Als leidraad wordt allereerst het koopcontract gebruikt. Beide partijen kunnen hier namelijk clausules laten opnemen die bepalen wie verantwoordelijk is bij eventuele verborgen gebreken. Zo kan de verkopende partij afzien van haar verantwoordelijkheid. Indien u hier als koper mee akkoord gaat, dan kunnen zij vrijwel nooit meer verantwoordelijk worden gesteld en zal u altijd eindverantwoordelijk blijven voor de kosten. Omgekeerd kan ook. Zo kunt u als koper aangeven dat bij mogelijke verborgen gebreken de verantwoordelijkheid altijd bij de verkopende partij ligt. Bij dergelijke clausules is de schuldvraag eenvoudig te beantwoorden.

Als er niets in het koopcontract is opgenomen, dan wordt er gekeken naar wat er in de wet staat. Zo spreken we pas van verborgen gebreken als men een woning koopt die niet aan de algemene verwachtingen voldoet. Zo mag u als koper verwachten dat u een bewoonbaar huis koopt. Indien dit niet het geval is, dan is de verkopende partij verplicht om dit te melden. Bijvoorbeeld wanneer het huis op sterk vervuilde grond staat of als er iets mankeert aan de fundering van het huis. Indien de verkopende partij hiervan op de hoogte was en dit niet deelt, dan zal hij verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de kosten.

Andersom heeft u als koper ook de nodige plichten. Zo bent u verplicht om zelf ook onderzoek te doen naar de staat van de woning. Daarom wordt doorgaans geadviseerd om een bouwkundige mee te laten kijken, zodat u het risico op gebreken na kopen huis tot het minimum kunt beperken.

Gebreken na kopen huis: wat nu?

Gebreken na kopen huis? Dan is het zaak om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Hierbij is het onder andere van belang dat de verkopende partij zo snel mogelijk op de hoogte van de situatie wordt gesteld. Wacht hier niet te lang mee om twijfel over het ontstaan van de gebreken te voorkomen. Schakel tevens juridische hulp in om er zeker van te zijn dat u de juiste stappen neemt tijdens het aanvechten van de verantwoordelijkheid voor de mogelijke kosten.

In sommige gevallen gaat een dergelijk proces zeer snel. Bijvoorbeeld omdat de verkopende partij goed meewerkt en ook de schuldvraag geheel op zich neemt. Maar in de meeste gevallen wordt deze slechts gedeeltelijk erkend of juist volledig ontkend. In dat geval zullen er voldoende bewijsstukken geleverd moeten worden en is het zaak voor de koper om een zo sterk mogelijke zaak aan te spannen. Een jurist weet in dat geval precies waar u aan moet denken en waar u wel of geen recht op heeft.

Heeft u juridische hulp nodig bij verborgen gebreken? Schakel de Woning Jurist in.

Dit vind je misschien ook leuk...