Waarom bezwaar maken tegen de WOZ waarde?

wozJaarlijks wordt door de gemeente een schatting gemaakt van de waarde van uw huis. Het resultaat van deze schatting wordt vervolgens de WOZ waarde van uw huis genoemd.  WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en op basis van deze waardering wordt de OZB, wat staan voor onroerende zaak belasting, vastgesteld. Nu, waarom zou u bezwaar maken tegen deze vaststelling door de gemeente? Dat is omdat de hoogte van de OZB, en andere belastingen, afhankelijk is van de WOZ waarde van uw huis. Het is daarom aan te bevelen om altijd in beroep te gaan tegen deze waarde wanneer u hier aanleiding toe ziet. U kunt beroep aantekenen door middel van het opstellen van een bezwaarschrift. Dit klinkt misschien moeilijk en als een heel proces maar het kost maar een uurtje. Door middel van het gebruik van een voorbeeld is een bezwaar snel geschreven en is het zodoende een efficiente bezigheid, het levert u waarschijnlijk meer op dan het u kost.

Hoe stelt u het bezwaarschrift op?

U kunt alleen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ waarde.  Dit kunt u door door middel van het schrijven van een bezwaarschrift. Dit is in wezen in formele brief waarin u betoogt waarom u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag van uw WOZ waarde en wat volgens u een meer realistische waarde zou zijn. U dient hierbij echte objectieve argumenten te gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een slechte staat van onderhoud. Vraag altijd het rapport op bij de gemeente zodat u kunt zijn waarop, en op welk referentiepand, uw WOZ aanslag gebaseerd is. Schrijf al deze bezwaren netjes op en stuur uw bezwaarschrift naar de verantwoordelijk afdeling van uw gemeente.

Termijn voor uw beroepschrift

Zij zullen dan voor afloop van het kalenderjaar terug komen op uw bezwaar en eventueel een nieuwe WOZ waarde bepalen. Alle hiermee samenvallende belastingen zullen hiermee verrekend worden. Let er wel op dat dit correct gebeurd. Net zoals er voor uw gemeente een termijn is waarbinnen zij moeten reageren is er ook een termijn waarbinnen uzelf actie moet ondernemen. Wanneer u besluit in beroep te gaan tegen de WOZ waarde heeft u dar zelf overigen 6 weken voor, na ontvangst van de taxatie van de gemeente. Wanneer u niet direct tijd hebt voor een goed beroepschrift kunt u eerst ook pro forma bezwaar aantekenen waarna u het later motiveert.